line-1
 

Iedereen die met kanker is geconfronteerd, kan bij ons terecht voor een luisterend oor, lotgenotencontact of activiteiten die zijn gericht op ontspanning, verwerking en het (her)vinden van fysieke en mentale kracht. 

 

Iedereen die met kanker is geconfronteerd, kan bij ons terecht voor een luisterend oor, lotgenotencontact of activiteiten die zijn gericht op ontspanning, verwerking en het (her)vinden van fysieke en mentale kracht. 

Voor naasten en nabestaanden

Kanker trekt niet alleen een zware wissel op het leven van de patiënt, maar ook op dat van familieleden, mantelzorgers en vrienden. Vanzelfsprekend zijn ook zij van harte welkom. Dat geldt ook voor iedereen die een dierbare aan kanker heeft verloren.

Tot ver na afronding medische behandeling

Omdat veel mensen pas na afronding van het medische traject toe komen aan de emotionele verwerking, is onze ondersteuning beschikbaar vanaf het moment dat je de diagnose hoort tot ver na afronding van de medische behandeling. Ook wanneer geen genezing meer mogelijk is, kunnen wij en onze gasten je tot steun zijn. 

Kwaliteit van leven

Wij richten ons nadrukkelijk niet op de medische kant van kanker, maar op de kwaliteit van leven. Wat kwaliteit van leven inhoudt, kan voor een ieder op elk moment verschillen. De een heeft behoefte aan ontspanning en afleiding, de ander is op zoek naar antwoorden op vragen rondom zingeving. Daarom stemmen wij onze hulp af op de behoeften van onze gasten.

Visie en missie

Onze missie
Iedereen in Veenendaal die direct of indirect met kanker te maken heeft zich gesteund laten voelen in het (her)vinden van de balans in het leven.

Onze visie
Voor hen die met kanker in aanraking zijn gekomen willen we een plek in Veenendaal bieden waar je mens kan zijn en waar warmte, aandacht, kennis en informatie wordt geboden.

Beleidsplan
Wilt u meer informatie over onze doelstellingen en ambities? Download dan hier ons beleidsplan 2017-2018. 

Jaarverslagen
2016
2017 

Vertrouwenspersoon

 De taken van de vertrouwenspersoon zijn niet eenvoudig: deze zijn onder meer het opvangen, begeleiden en ondersteunen van mensen met een klacht, het analyseren van voorvallen en adviseren hierover en de verwijzing naar professionele hulpverleners. Duidelijk zal zijn dat het in alle gevallen gaat om delicate kwesties die op een juiste manier moeten worden opgelost. De vertrouwenspersoon behandelt alle hulpvragen in strikte vertrouwelijkheid. Elke actie wordt slechts ondernomen wanneer de melder daarmee instemt. 

Delicate kwestie kan bijvoorbeeld zijn dat er sprake is van een ongewenste omgangsvorm. Vertrouwenspersoon bespreekt de inhoud niet met bestuur, maakt alleen melding dat er een beroep is gedaan op diens inzet.

Mailadres: vertrouwenspersoon@stichtinginvitee.nl

 

 

Steun ons met een donatie

Invitee is vrijwel volledig afhankelijk van sponsoring, giften en donaties van particulieren en organisaties die ons werk een warm hart toedragen. Alleen met deze steun kunnen we mensen met kanker en hun naasten een warm welkom bieden. Iedere bijdrage is van harte welkom. Ook met een kleine gift kunnen onze vrijwilligers een groot verschil maken. 

Stichting Invitee
rekeningnummer
NL66 SNSB 0902 4811 50

“Ik voel me minder alleen nu ik mijn ervaringen met lotgenoten kan delen”

© Copyright stichting Invitee

X